Jimena

45 tekstów – auto­rem jest Ji­mena.

Uwiel­biam Cię jes­teś moim spełnieniem.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 stycznia 2011, 07:42

Ulot­na ta chwi­la.. skrzy­deł mo­tyla się trzyma. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 listopada 2010, 08:00

* * *

Mo­ja miłość nie wygaśnie..
nim os­tatnia gwiaz­da zgaśnie..
prędzej z te­go świata zej­de- nim od Ciebie odejde,
szyb­ciej słońce grzać przes­ta­nie- nim Cię stra­ce me kochanie..
raczej wo­da w oceanach wys­chnie.. niż mo­je uczu­cie do Ciebie zniknie! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 października 2010, 09:06

Mo­je ser­ce roz­darte na pół, nasze dro­gi roz­chodzą się..
ale pa­miętaj, że ra­zem możemy zro­bić wszys­tko by być jeszcze razem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 października 2010, 08:12

Szczęście to tyl­ko miłość bez niej nie ma żad­ne­go in­ne­go szczęścia..
Bo czym że są wszys­tkie klej­no­ty świata .. bez tej bez­kres­nej siły.. która wy­pełnia nas i oczarowuje! 

myśl
zebrała 23 fiszki • 20 października 2010, 20:49

I czuła się tak jak­by uno­siła się w górze.. czuła, że jest tu­taj tyl­ko na chwilę..
W połowie była tam.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 października 2010, 13:27

I od­le­ciałeś ra­zem z motylami! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 sierpnia 2010, 16:54

Bo kochać to znaczy być jedno. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 sierpnia 2010, 19:25

Różne myśli w mo­jej głowie.. ty­siąc się prze­wija.. co mam zro­bić...?
..gdy wszędzie czy­ha żmija! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 sierpnia 2010, 15:03

Przy To­bie rozpływam się.. bez­tros­ko tonę w chmurach.. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 7 sierpnia 2010, 11:05
Jimena

Opisy do np. zdjęć.

Zeszyty
  • JA 

  • myśli – Poz­baw mnie głosu, abym mogła praw­dzi­wie mil­czeć. Poz­baw mnie wzro­ku, abym mogła praw­dzi­wie widzieć. Poz­baw mnie słuchu, abym mogła praw­dzi­wie słyszeć. Ale nie poz­ba­wiaj mnie czu­cia, bo czuję praw­dzi­wie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jimena

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność